En kartläggning av mellanrummen

I En kartläggning av mellanrummen visar konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson verk från sitt pågående projekt En känsla av samhörighet som tidigare visats på flera platser i landet. Här i Umeå visas även verk från nedslag i Västerbottens museums utställningshistoria och genomgång av museets konstuppdrag.

mellanrumVälkommen att beakta mellanrummen.

Utställningen ställer frågor som relaterar till projektets bakgrund om kultur i arbetslivet; Vad är ”arbetarkonst”? Vems historia berättas och vem formulerar den? Hur skildras arbete i konst – och vems arbete skildras?

Konstnärerna har utgått från museets samling och intresserat sig för verk som representerar arbete i någon form. De har utgått från dokumentärt material ur museets arkiv – gjort stickprov på museets utställningsverksamhet under 1970-, 80- och 90-talen.

I ett nyproducerat verk har museets fotodokumentation överförts till grafiska blad genom ett samarbete med grafikern Ulla Carin Winter. Med finns också ljudstationer som konstnärerna skrivit manus till och som binder samman de olika delmomenten i sex kapitel. 

I utställningen kommenteras även Konstfrämjandet i Västerbotten, som tillsammans med Västerbottens museum bjudit in konstnärerna för att undersöka folkrörelsernas konstfrämjande och den konstpedagogiska uppsökande verksamhet och galleriverksamhet som funnits i Västerbotten sedan 1978.

De konstnärskap som undersökts närmare är bland andra Mats Calderborg, Berta Hansson, Tomas Tempte/Anna Sjödahl och Peter Weiss. Även andra verk från samlingarna finns representerade, bl a av Siri Derkert, Birgit Ståhl Nyberg och Bengt Fransson. Ingela Johansson och Nina Svensson har också intresserat sig för konstnärskap som rör performances under 1980 och -90-talen. 

Konstnären Jan K. Person medverkar med ett nyproducerat performanceverk, VIRKEWORK, som kommer visas under öppningsdagen. Med i utställningens ljudstationer finns även hans berättelse om ”Rundviksprojektet”.

Till utställningen på Arbetets museum 2009 producerades ett hörspel som bygger på ett samarbete med dramatikern Dennis Magnusson. Verket lyfter fram de motiv och visuella konstyttringar som gjorts till kanon och institution inom arbetarrörelsens bildvärld. Verket består även av en serie fotografier, där konstnärerna har letat upp platserna – trapphus, företagsmatsalar och kontorsmiljöer – där denna numera emblematiska arbetarkonst hänger.

Elisabeth Rasch o Åke Nygren, 1982Utställningasantikvarie Elisabeth Rasch och museitekniker Åke Nygren provar Thomas Temptes egyptiska svarv i stora utställningshallen 1982.
***

Projektbeskrivning

Konstnärerna Ingela Johansson och Nina Svensson har arbetat med frågor kring den svenska arbetarrörelsens relation till konst och socialdemokratisk kulturpolitik i ett omfattande projekt sedan 2007. Framför allt har de fokuserat på den roll som konsten och konstnären har tilldelats. Projektet har många lager och följer olika spår och kan närmast ses som ett arkiv eller kunskapsbank att plocka ur.

Materialet består dels av befintliga dokument och dokumentära intervjuer, dels av konstnärernas kommentarer genom sammanställningar och enskilda verk. Projektet har tidigare presenterats på bl. a. Galleri Box i Göteborg, Iaspis i Stockholm, Arbetets museum i Norrköping och Kalmar Konstmuseum och har olika fokus beroende på visningsplats och sammanhang. Som en del av arbetet har Johansson och Svensson själva medverkat i ett KiA-projekt i samarbete med LO, bland annat på Kolmårdens djurpark.